okhla delhi delhi assembly elections 2015

okhla delhi is a delhi assembly elections constituency in delhi assembly elections 2015 Delhi state of India.

delhi assembly election 2015 image

click here for okhla delhi delhi election 2015 assembly constituency live results update

okhla delhi delhi election 2015 date: 07.02.2015 Saturday

okhla delhi delhi election 2015 result date:- 10.02.2015 Tuesday

delhi okhla delhi Current MLA:

okhla delhi delhi election 2015 assembly constituency map

click here for okhla delhi delhi election 2015 aap candidates news, photos, results,videos

click here for okhla delhi delhi election 2015 bjp candidates news, photos, results,videos

click here for okhla delhi delhi election 2015 congress candidates news, photos, results,videos